ПРОДУКТИ / ЕВА / WAGLERS

Модел № 1
Body Eva
2+2 / 3+2 / 4+2 / 5+2 / 6+2 / 8+2
Модел № 2 Light ф4.5
Body Eva
2+2 / 2+3 / 3+2 / 3+3 / 4+2 / 4+3 / 5+2 / 6+2
Модел № 3 Light ф4.5
Body Eva
2+3 / 3+4 / 3+5 / 4+4 / 4+6 / 8+4
Модел № 4 Light ф4.5
Body Eva
3+2 / 4+2 / 5+2 / 5+3 / 6+2 / 6+3 / 8+2 / 8+4 / 8+6 / 10+2 / 10+4
Модел № 5 Light ф4.5
Body Eva
2+3 / 2+4 / 3+2 / 3+3 / 3+4 / 4+2 / 5+2 / 6+2
Модел № 6 Light ф4.5
Body Eva
4+2 / 5+6 / 6+2 / 8+2 / 8+4 / 10+2 / 10+4 / 10+6 / 12+2 / 12+4
Модел № 7
Body Eva
2+2 / 3+1 / 3+2 / 4+2 / 5+2 / 5+3
Модел № 8
Body Eva
5/6/7/8
Модел № 9 Light ф4.5
6/7/8/9/10/12
Модел № 10 Light ф4.5
Body Eva
4+6 / 6+6 / 6+8 / 8+2 / 8+4 / 8+6
Модел № 11
Wario
3+(1.5-3)g | 4+(1.5-3)g
Модел № 12
Wario
5+(2-4)g | 6+(2-4)g
Модел № 13
Wario
7+(2-4)g | 8+(2.5-4.5)g
Модел № 14 Light ф4.5
Body Eva
7+2 / 7+3 / 7+4 / 7+5 / 8+4 / 8+6 / 10+2 / 10+4 / 12+2 / 12+4
Модел № 15 Light ф4.5
Body Eva
Steam: peackock
3+2 / 4+2 / 5+2
Модел № 16 Light ф4.5
Body Eva
3+2 / 3+3 / 4+2 / 4+3
Модел № 17 Light ф4.5
Body Eva
5/6/7/8/10
Модел № 18 Light ф4.5
Body Eva
4+4 / 5+3 / 5+5 / 6+2 / 8+2 / 8+4
Модел № 19 Light ф4.5
Body Eva
Steam: peackock
3+2 / 3+3 / 3+4 / 4+2 / 5+2
Модел № 20 Light ф4.5
Body Eva
6/7/8/9/10/11/12/14
Модел № 21 Light ф4.5
2+1 / 2+2 / 2+3 / 3+1 / 3+2 / 4+1 / 4+2 / 5+1 / 5+2 / 6+1 / 6+2
Модел № 22 Light ф4.5
1+2 / 1+3 / 1+4 / 2+1 / 2+2 / 2+3 / 2+4 / 2+5 / 3+2 / 4+1 / 4+2 / 5+1 / 5+2 / 6+1
Модел № 24 Light ф3
Combination
2+2 / 2+3 / 3+2 / 3+3 / 4+2 / 5+1 / 4+2 / 5+2
Модел № 25
Body Eva
1+2 / 2+1 / 2+2 / 2+3
Модел № 26 Light ф4.5
Body Eva
5/6/7/8/10
Модел № 27 Light ф4.5
Body Eva
3+2 / 4+2 / 4+3 / 5+2 / 5+3
Модел № 28
Body Eva
2+1 / 2+2 / 2+3 / 3+2 / 4+2
Модел № 29 Light ф4.5
Body Eva
2+1 / 2+2 / 2+3 / 3+2 / 4+2
Модел № 30 Light ф4.5
Body Eva
12+2 / 12+4 / 12+6 / 15+4 / 15+6
Модел № 31 Light ф4.5
Body Eva
10+10 / 15+5 / 20+4
Модел № 32 Light ф3
Body Eva
2+2 / 3+2 / 4+2 / 5+2
Модел № 33 Light ф4.5
Body Eva
8/10/15
Модел № 35
Body Eva
3+3 / 6+6 / 6+9
Модел № 36 Light ф4.5
Body Eva
3+2 / 3+3 / 3+5 / 4+2 / 4+4 / 5+3 / 6+6 / 8+4 / 8+6 / 10+4 / 10+6
Модел № 37 Light ф4.5
Body Eva
3+2 / 3+3 / 4+2 / 4+4 / 5+2 / 5+3 / 4+2 / 4+4 / 6+2 / 6+4 / 8+2 / 8+4 / 8+6
Модел № 40
Body Eva
15 / 20 / 25 / 30
Модел № 41 Light ф4.5
Body Eva
15 / 20 / 25 / 30
Модел № 42 Light ф4.5
Body Eva
10 / 15 / 20
Модел № 43 Light ф4.5
Body Eva
12 /15 / 20 / 25
Модел № 44
5 / 6 / 7 / 8
Модел № 45 Light ф4.5
Body Eva
15 / 20 / 25 / 30
Модел № 46 Light ф4.5
Body Eva
40 / 50 / 60 / 70
Модел № 47
Body Eva
20 / 25 / 30 / 40
Модел № 51
Body Eva
10 / 15 / 20
Модел № 52 Light ф4.5 WARIO
Body Eva
10+(2.5-4.5)