ПРОДУКТИ / BALSA / WAGLERS

Модел № 61
Body Balsa
2+2 / 3+2 / 3+5 / 4+4 / 6+2 / 5+3
Модел № 63 Light ф4.5
Body Balsa
2+4 / 2+6 / 2+8 / 3+5 / 3+6 / 3+9
Модел № 64 Light ф4.5
Body Balsa
3+2/3+3/4+2/4+4
Модел № 65 Light ф4.5
Body Balsa
4+2 / 4+4 / 4+6 / 5+3 / 6+2 / 6+4